Uvjeti korištenja

 

Pravila i uvjeti korištenja Infoplay.tv mrežne stranice

Hvala vam što posjećujete ovu mrežnu stranicu. Molimo vas pažljivo pročitajte uvjete i odredbe, jer korištenje ove mrežne stranice podrazumijeva vaše prihvaćanje uvjeta i pravila korištenja ovdje navedenih.

Termini rabljeni na ovoj mrežnoj stranici kao ‘mi’, ‘naš’, ‘naše’ i ‘Infoplay’, odnose se na tvrtku Infoplay prema potrebi u kontekstu.

Politika privatnosti mrežne stranice:

Sve osobne informacije ili materijali odaslani mrežnoj stranici Infoplay sastavni su dio tzv. politike privatnosti i zaštiti osobnih podataka koji su navedeni u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti.

Točnost, potpunost i blagovremenost informacija

Infoplay ne snosi odgovornost za netočnost ili nepotpunost informacija objavljenih na ovoj mrežnoj stranici. Sve informacije i materijale dobivene putem ove mrežne stranice prihvaćate i koristite na vlastiti rizik. Suglasni ste da je vaša odgovornost pratiti sve promjene materijala i informacija sadržanih na ovoj mrežnoj stranici.

Slanje podataka

Materijal koji pošaljete na ovu mrežnu stranicu, uključujući podatke, pitanja, komentare, sugestije i sl., neće se tretirati kao povjerljiv i zaštićen. Sve što prenosite ili šaljete postaje Infoplay vlasništvo i može biti iskorišteno za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na umnožavanje, objavljivanje, prenošenje, emitiranje i slanje.

Infoplay može slobodno koristiti u bilo koje svrhe (uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju, reklamiranje i marketing proizvoda) ideje, umjetnička djela, izume, razvoj, sugestije ili koncepte sadržane u bilo kojoj vrsti informacije koju šaljete na ovu mrežnu stranicu, bez obveze snošenja naknade pošiljatelju.

Dostavljanjem podataka dajete jamstvo da posjedujete vlasnička prava nad poslanim materijalom koji ne smije sadržati klevete ili prijetnje kao i da korištenje istog od Infoplay strane neće povrijediti prava treće strane. Infoplay nije u obvezi koristiti ili objaviti dostavljeni materijal.

Prava intelektualnog vlasništva

Infoplay posjeduje sva autorska i druga prava intelektualnog vlasništva u svim tekstovima, fotografijama i drugim materijalima na ovoj mrežnoj stranici ili posjeduje dozvolu relevantnog vlasnika.

Dozvoljeno vam je pretraživati mrežnu stranicu, preuzimati otisnuti ili ga snimiti u memoriju vašeg računala, kao i za potrebe distribucije drugim pojedincima, pod uvjetom da sačuvate sva autorska prava i ostala prava na vlasništvo kao i zaštitni žig vlasnika.
Ni jedan dio ove mrežne stranice ne smije se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti smije biti modificiran ili uklopljen u druga poslovanja, publikacije ili mrežne stranice.

Robni žigovi, logotipi, znakovi i uslužni žigovi (zajedno ‘robni žigovi’) prikazani na ovoj mrežnoj stranici pripadaju Infoplayu. Ništa sadržano na ovoj mrežnoj stranici se ne smije tumačiti kao dozvola za korištenje bilo kojega žiga prikazanog na ovoj mrežnoj stranici. Vaše korištenje/zlouporaba robnih žigova prikazanih na ovoj stranici ili bilo kojem drugom sadržaju na mrežnoj stranici, osim onih danim u Uvjetima i Pravilima korištenja, strogo je zabranjeno. Također, Infoplay će izvršiti svoje zakonsko pravo na intelektualno vlasništvo u potpunosti, uključujući i kaznenu prijavu za ozbiljne prekršaje.

Poveznice (linkovi) na druge web stranice

Linkovi na druge web stranice Infoplay mogu vas odvesti izvan mreže Infoplaya. Infoplay ne snosi odgovornost za sadržaj, točnost ili funkciju tih stranica. Linkovi su dani u dobroj vjeri i Infoplay se ne smatra odgovornom za bilo kakve kasnije promjene na drugim web stranicama za koje smo dali link. Uključenje linkova na druge stranice ne označava Infoplay potvrdu . Preporučujemo vam da budete oprezni i pažljivo pročitate zakonska obavijesti o privatnosti na ostalim web stranicama koje posjećujete.

Jamstva i odricanja

Korištenje ove web stranice je isključivo na vlastitu odgovornost.

Garancije

Ova web stranica pružena Vam je na bazi ‘dostupnosti’ te slijedom navedenog, Infoplay ne daje nikakve garancije, bilo izražene, podrazumijevane, ozakonjene ili druge, uključujući garanciju da je prikazanost materijala na ovoj web stranici potpuna, točna, pouzdana, pravovremena, da ne povređuje treću stranu; da će pristup stranici biti neometan i bez grešaka; da će web stranica biti sigurna; da je bilo koji savjet ili mišljenje od strane Infoplay sadržano na ovoj web stranici točno ili pouzdano te su bilo kakve garancije ili zastupništva izričito demantirana.

*Imajte u vidu da neke jurisdikcije ne dozvoljavaju izuzimanje od podrazumijevanih garancija, tako da neki od njih nisu primjenljivi i na vas. Molimo Vas da provjerite vaše lokalne zakone.

Zadržavamo pravo na ograničavanje ili ukidanje pristupa na ovu web stranicu ili bilo koji njen dio u bilo kom vremenskom razdoblju.

Odgovornost

Infoplay i treće strane koje su sudjelovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove stranice u naše ime nemaju nikakvu odgovornost za direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz pristupa, uporabe, nemogućnosti uporabe, promjene sadržaja ove web stranice ili proizlaze iz bilo kojih drugih web stranica kroz link na ovoj web stranici ili kroz bilo koje akcije koje poduzimamo ili ne poduzimamo kao rezultat bilo koje elektronske poruke koju ste poslali.

Infoplay i treće strane koje su sudjelovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice nemaju odgovornost održavanja materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici niti dostavljanja povezanih ispravka, nadopuna ili objava. Svaki materijal dostupan na ovoj stranici podložan je promjeni bez prethodne obavijesti.

Također, Infoplay ne prihvaća odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti vaše računalo ili bilo koju drugu imovinu uporabom, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala s ove web stranice. Ako odlučite da preuzimate materijal s ove web stranice, činite to na vlastitu odgovornost.

Nedozvoljene radnje

Nedozvoljene su bilo koje radnje koje Infoplay po svojoj ocjeni može smatrati neprimjerenim i/ili koje će biti ocijenjene kao nezakonit čin ili su zabranjene bilo kojim zakonom primjenjivim na ovu web stranicu uključujući, ali ne ograničavajući se na:

Bilo koji čin koji predstavlja povredu privatnosti (uključujući postavljanje privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo kojeg drugog prava pojedinca.

Korištenje ove web stranice radi klevete ili Infoplay optuživanja, njihovih zaposlenih, drugih pojedinaca ili bilo koje ponašanje koje ugrožava Infoplay ugled.

Postavljanje datoteka koje sadrže viruse mogu prouzrokovati štetu Infoplay imovini ili imovini pojedinca.

Vi i Infoplay se slažete da će se bilo koji spor ili tužba vezana za uporabu ove web stranice voditi na nadležnom sudu Republike Austrije.

„Cookies“

Infoplay koristi tehnologiju za praćenje („cookies“). Infoplay Politika o korištenju takve tehnologije navedena je u politici o privatnosti i privatnim Infoplay informacijama.

Dopuna zakonskog obavještenja

Zadržavamo pravo izmjeneena i ispravke ove obavijesti.

Molimo vas da pristupate ovoj web stranici s vremena na vrijeme kako biste imali pregled novih informacija.

Zatvori meni 
iNSTALIRAJ APLIKACIJU
close-link